Informácie

Organizátor

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Národný ústav detských chorôb Bratislava


Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave


Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

Koordinátori vedeckého programu

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.


doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.


doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

Miesto konania

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Jazyky konferencie

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Technické poznámky

Trvanie prednášok: 8-15 minút (podľa rozhodnutia vedeckého výboru)


Technika: dataprojekcia, náhľadový monitor, prezentér, bezdrôtový mikrofón, časomiera

Abstrakty

Zaslať do 14.09.2017 na e-mailovu adresu: konferencia@progress.eu.sk

Pokyny pre písanie abstraktu

Hlavne témy kongresu

 • Vrodené a získané choroby skeletu
 • Ochorenia ciev v detskom veku
 • Fertilné zdravie detí s chronickými chorobami
 • Porucha sexuálneho vývoja versus sexuálnej identity?
 • Komplikácie u neočkovaných detí
 • Hypoglykémie v detskom veku
 • Inovatívna liečba v pediatrii
 • Simulácie v pediatrii
 • Štandardné diagnostické a terapeutické postupy

Kredity

Konferencia bude zaradená do zoznamu kreditovaných podujatí.

Informácie on-line a registrácia

REGISTRÁCIA MOŽNÁ ON-LINE NA www.pediatriabratislava.sk, www.progress.eu.sk

Poplatky


do 15. 09. 2018
na mieste
Lekári30 €
40 €
Sestry a PA
10 €
15 €

INÉ POPLATKY

Vstupenka na spoločné posedenie - 10,- €

Spoločné posedenie  sa bude konať v hoteli Saffron.

Spôsob platby

 • v hotovosti pri registrácii
 • prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 09. 2018)
 • Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.pediatriabratislava.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.
 • Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie on-line registrácie
 • Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Gabriela Šujanová

Mobil: +421 918 622 533

Telefón: +421 55 68 06 193

Fax: +421 55 68 06 156


www.progress.eu.sk

Cenník ubytovania 


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Saffron ****
od 85,- EUR
od 95,- EUR

Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do 14. 09. 2018.

Ubytovanie je v termíne od 10. – 12. 10. 2018.

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH.

Uvedené ceny zahŕňajú raňajky a nezahŕňajú mestskú daň, t.j. 1,7 EUR s DPH/osoba/noc. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.