Informácie

Organizátor

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

Koordinátori vedeckého programu

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

MUDr. Ľubica Tichá, PhD.


Miesto konania

Virtuálna konferencia v pohodlí Vášho domova či pracoviska

Technické poznámky

Trvanie prednášok: 10 minút (podľa rozhodnutia vedeckého výboru)

AD test je určený len pre lekárov - členov SLK

Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému SLK po skončení platnosti vzdelávacej aktivity. 

Abstrakty

Zaslať do 7.12. 2020 na e-mailovu adresu: gabriela.sujanova@progress.eu.sk 

Garanti a prednášajúci sú povinný deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.


Hlavné témy kongresu

COVID-19 - panel expertov

35 rokov Detského diabetologického centra SR

Štandardné diagnostické a liečebné postupy

Vplyv mikrobiómu na zdravie detí

Geneticky podmienené kostné choroby

Diagnostika a terapia dedičných metabolických porúch

Zápalové a nezápalové choroby čreva

Pokroky v intenzívnej medicíne

Kredity

Konferencia bude zaradená do zoznamu kreditovaných podujatí.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia. Za sledovanie záznamu nie je možné získať kredity.

Akreditácia platí pre členov SLK a  lekárom budú kredity pripísané elektronicky.

Počet kreditov za správne vyplnenie (úspešné riešenie) AD testu:

- 2 kredity pri 91% až 100 % úspešnosti riešenia
- 1 kredit pri 80 % až 90 % úspešnosti riešenia

AD test je určený len pre lekárov – členov SLK.
Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému SLK po skončení platnosti vzdelávacej aktivity.

Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.


Informácie on-line a registrácia

REGISTRÁCIA MOŽNÁ ON-LINE NA www.pediatriabratislava.skwww.progress.eu.sk