Informácie

Organizátor

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

Koordinátori vedeckého programu

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

MUDr. Ľubica Tichá, PhD.

Miesto konania

Falkensteiner hotel, Pilárikova 7372/5, Bratislava

Technické poznámky

Trvanie prednášok: 10 minút (podľa rozhodnutia vedeckého výboru)

Abstrakty

Zaslať do 10. 9. 2021 na e-mailovu adresu: konferencia@progress.eu.sk

Garanti a prednášajúci sú povinný deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň konferencie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK


15. 09. 2021
na mieste
Lekári
40 €
50 €
Sestry
10 €
15 €

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, abstrakty.

INÉ POPLATKY


na mieste
Diskusná večera
10 €

Diskusná večera sa bude konať v hoteli Falkensteiner.

SPÔSOB PLATBY

-  v hotovosti pri registrácii

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatriabratislava.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

•  Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu

•   Telefonické prihlásenie  na podujatie nebude akceptované.

Informácie on-line a registrácia

REGISTRÁCIA MOŽNÁ ON-LINE NA www.pediatriabratislava.skwww.progress.eu.sk