Informácie

ORGANIZÁTOR

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Národný ústav detských chorôb Bratislava Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH.
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, PhD.
doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.

TECHNICKÉ POZNÁMKY

Trvanie prednášok: 10 minút (podľa rozhodnutia vedeckého výboru)

ABSTRAKTY

Zaslať do 15.09.2022 na e-mailovu adresu: konferencia@progress.eu.sk

REGISTRAČNÉ POPLATKY

do 10. 09. 2022
Lekári 40 €

Sestra člen SKSaPA 10 €  /  Sestra nečlen SKSaPA 13 €

Na mieste  
Lekári 50 €

Sestra člen SKSaPA 15 €  /  Sestra nečlen SKSaPA 20 €

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, abstrakty. Registrácia je podmienená úhradou registračného poplatku. 

INÉ POPLATKY

Na mieste :  Večera 15 €

Večera sa bude konať v hoteli  SAFFRON

SPÔSOB PLATBY

V hotovosti pri registrácii

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatriabratislava.sk, www.progress.eu.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. Vo všetkých prípadoch platby Vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu. 

Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované.

UBYTOVANIE

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Saffron
od 83 €
od 103 €

Mestský poplatok je 1,70 € / noc.

Termín rezervácie ubytovania do 31.08.2022

KREDITY

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.