PRACOVNÁ KONFERENCIA DETSKEJ KLINIKY LF UK A NÚDCH

10. - 11. 10. 2024, Hotel Crown Plaza, Bratislava

Informácie

POD ZÁŠTITOU

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislaave
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

HLAVNÉ TÉMY

  • vrodené a získané ochorenia obličiek
  • diabetes mellitus
  • poruchy sexuálneho vývinu
  • skeletálne dysplázie
  • zriedkavé choroby
  • inovatívna liečba v pediatrii
  • štandardné diagnostické a liečebné postupy
  • osteoporóza u detí