XIV. Slovenský pediatrický kongres
s medzinárodnou účasťou

12. - 14. 10. 2023, DoubleTree by Hilton, Bratislava

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Ing. Beáta Kapustová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 905 411 511
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk