Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice, SK

mobil: +421 918 622 533

e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk