PRACOVNÁ KONFERENCIA DETSKEJ KLINIKY LF UK A NÚDCH

10. - 11. 10. 2024, Hotel Crowne Plaza, Bratislava