PRACOVNÁ KONFERENCIA DETSKEJ KLINIKY LF UK A NÚDCH

10. - 11. 10. 2024, Hotel Crown Plaza, Bratislava

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Telefón: +421 905 411 511

Stránka sa pripravuje, registrácia ešte nie je možná. Ďakujeme za strpenie.