XIV. Slovenský pediatrický kongres
s medzinárodnou účasťou

12. - 14. 10. 2023, DoubleTree by Hilton, Bratislava

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Telefón: +421 905 411 511

Vážené kolegyne/kolegovia, 

srdečne   Vás   pozývame   na   XIV.  kongres   Slovenskej   pediatrickej   spoločnosti   s   medzinárodnou   účasťou,  ktorý sa bude  konať
12.-14. októbra  2023  v  Bratislave.
Usporiadateľom kongresu je Slovenská pediatrická spoločnosť SLS v spolupráci so  Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti SLS.

Odborný program kongresu bude   koncipovaný tak, aby  bol atraktívny pre širokú pediatrickú obec a každý si  v ňom našiel  „to svoje“ -   pediatri primárneho kontaktu, lekári detských lôžkových oddelení,  pediatrickí špecialisti,  či lekári  z  hraničných   medicínskych  odborov. Okrem  súhrnných prednáškových blokov, sympózií z  pediatrických subšpecializácií, veľký priestor bude venovaný  primárnej pediatrickej starostlivosti.

Novinkou XIV. kongresu Slovenskej  pediatrickej spoločnosti je zaradenie sympózia českých pediatrov   a samostatný blok  mladých pediatrov. V snahe podporiť mladých pediatrických nadšencov   odmeníme jedného z  autorov do  40 rokov „ Cenou  za  najlepšiu odbornú prezentáciu.“ Neoddeliteľnou súčasťou odborného programu je  sekcia detských sestier venovaná  aktuálnej problematike ošetrovateľstva.

Veríme, že Vašou aktívnou či pasívnou účasťou oceníte snahu organizátorov a XIV. kongres Slovenskej pediatrickej spoločnosti sa stane fórom pre výmenu odborných skúseností, nadväzovanie profesionálnych kontaktov a priateľských  stretnutí v príjemnej atmosfére metropolitnej Bratislavy, ktorá má čo ponúknuť milovníkom kultúry, umenia,  histórie či modernej architektúry. 

Tešíme sa na stretnutie pediatrov v októbri v Bratislave!


                     MUDr. Elena Prokopová                                                                                                   Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
                  viceprezidentka kongresu                                                                                                             prezidentka kongresu


Registrácia bola pozastavená