Príhovor

Vážené kolegyne/kolegovia, milí priatelia,

vítam vás na pediatrickej konferencii Detskej kliniky LFUK a NUDCH v Bratislave, ktorá  po  viac ako 50-ročnej svojej existencii sa v dôsledku prebiehajúcej pandémie  presunula do online priestoru. Verím, že vás  virtuálna  alternatíva tradičnej konferencie Detskej kliniky  nesklame a tak ako po minulé roky oceníte našu snahu  priniesť zaujímavý odborný a vedecký obsah  konferencie.

Hlavnou tohtoročnou „internou“ udalosťou našej kliniky je 35. výročie založenia Detského Diabetologického centra SR. V úvodnom bloku prednášok vás dlhoročný vedúci centra MUDr. Barák, PhD., spolu so svojimi spolupracovníkmi  prevedú strmou cestou, ktorou prešla   detská diabetológia na Slovensku za 3 desaťročia. A verte, je to úspešný príbeh pediatrie!

Nemôžeme ticho obísť ani hlavnú, neočakávanú  udalosť tohtoročnej medicíny- pandémiu COVID-19, ktorá sužuje ľudstvo a s ktorou sa borí celý svet.   Pripravili sme  pre vás špeciálny  podcast, kde sme do diskusie pozvali  2 špičkových vedcov- expertov, ktorí sa nielen spoločensky ale najmä výskumne a odborne angažujú  v  aktuálnej COVID-ovej problematike. Dr. Boris Klempa, DrSc. je celosvetovo uznávaný virológ. Za svoje mimoriadne výskumné výsledky ale aj kľúčový podiel na vývoji a validizácií  virologických testov RT-qPCR na detekciu SARS-CoV-2 je horúcim nominantom tohtoročného Krištálového krídla za oblasť medicíny a vedy.  Dr. Klempa, DrSc. bude spolu s Doc.MUDr.RNDr. Ing. Petrom Celecom, DrSc., známym vedcom a špičkovým molekulárnym biológom  diskutovať o virologických a epidemiologických špecifikách infekcie SARS-Cov-2, diagnostických metódach a správnej interpretácií výsledkov, potenciálnych patogenetických hypotézach a očakávanej vakcinácií.

Vrelo odporúčam! Vypočujte si zaujímavý podcast, v ktorom nájdete relevantné odpovede na najaktuálnejšie otázky o ochorení COVID-19.

V odbornom programe nájdete tradične  koncipované bloky o  štandardných diagnostických postupoch, zriedkavých dedičných poruchách metabolizmu, nebudú chýbať ani bloky prednášok o vzácnych skeletálnych ochoreniach, či aktuálna tematika gastroenterológie a novinky z intenzívnej medicíny. Samostatný blok sme venovali mikrobiómu, ktorý patrí k najhorúcejším odborným témam naprieč celej medicíne. Vo virtuálnej prednáškovej sále sa stretne pôrodník, imunológ a experimentálny gastroenterológ.

Milí priatelia,

webinár Detskej kliniky je kreditovaná konferencia s autodidaktickým testom zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Prajeme vám príjemný odborný zážitok a verím, že budúci rok sa budeme stretávať nielen vo virtuálnom priestore,  ale vychutnáme si vytúžený  návrat k „normálnym“ spoločným stretnutiam.

Buďme  všetci zdraví!

Ľudmila Podracká