Vážené kolegyne/kolegovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že tradičná októbrová Pediatrická konferencia Detskej kliniky LFUK a NÚDCH sa pre nepriaznivý vývoj  epidemiologickej situácie odkladá. 

Náhradný termín konferencie Vám  včas oznámime.

Ostaňme zdraví!

S pozdravom

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prezidentka konferencie

Registrácia na kongres