Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

Dovoľte, aby sme Vás informovali o podmienkach vstupu pre účastníkov prezenčnej formy konferencie „ Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH, ktorá sa bude konať v termíne 14. – 15. 10. 2021  v priestore hotela Falkensteiner v Bratislave.

Vstup bude povolený len pre osoby v režime OTP.

Bližšie informácie o podujatí podľa aktuálnej epidemiologickej situácie uverejníme 29. 9. 2021

Oznamujeme účastníkom,  že v zmysle vyhlášky 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia k obmedzeniam prevádzok, majú na kongres vstup  povolený osoby v režime OTP  (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia)

Pri vstupe sa návštevníci musia preukázať:

OČKOVANÉ OSOBY

  • potvrdením o očkovaní

(1) Za plne očkovanú osobu sa podľa Vyhlášky 240/2021  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok  považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo 

d) osoba do 12 rokov veku

TESTOVANÉ OSOBY

  • negatívnym výsledkom testu PCR alebo LAMP na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hod. od odberu,
  • negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod. od odberu

OSOBY PO PREKONANÍ OCHORENIA

  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

Registrácia na kongres